Daňová uznatelnost smlouvy

 
 

Podmínky pro daňově uznatelné smlouvy životního pojištění:

 1. Započítává se pojistné zaplacené za rizika dožití a smrti
 2. Klient je na smlouvě v pozici pojistníka a současně pojištěného
 3. Smlouva je sjednána
  • min. na 60 měsíců (5 let)
  • min. do roku, ve kterém klient dosáhne 60 let věku
 4. Smlouva neumožňuje provádět výběry v průběhu jejího trvání

Co znamená, když JE smlouva daňově uznatelná?

 • Ze svého základu daně si můžete odečíst pojistné uhrazené na daňově uznatelná rizika (smrt a dožití) do výše až 24 000 Kč ročně.
 • Příspěvky zaměstnavatele jsou do částky 50 000 Kč/rok osvobozeny od daně z příjmů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění.
 • Z takové smlouvy nemůžete vybírat finanční prostředky.

Pokud smlouva NENÍ daňově uznatelná:

 • Nemůžete uplatňovat daňové odpočty.
 • Na takovou smlouvu nemůže přispívat zaměstnavatel.
 • Máte možnost průběžně vybírat finanční prostředky z kapitálové hodnoty, pokud to produkt umožňuje.